Niektórzy mieszkańcy działki nie chcieli pozować, inni byli bardzo zajęci swoimi sprawami, więc pozowali mimochodem…